Garantie

De inhoud van de website www.sportvoetenshop.nl en van de overige uitingen van Sportvoeten V.O.F. is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Sportvoeten V.O.F. kan geen garanties geven met betrekking tot de aard, inhoud en juistheid van de informatie en is dan ook niet aansprakelijk voor fouten of onvolkomenheden in deze informatie.

Sportvoeten V.O.F. verwijst op haar website naar websites van derden. Deze links zijn louter informatief. Sportvoeten V.O.F. is niet aansprakelijk voor de inhoud van de website waarnaar verwezen wordt en waarvan gebruik gemaakt kan worden.

Sportvoeten V.O.F. is niet aansprakelijk voor misverstaan, beschadigingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen als gevolg van gebruik van internet of andere communicatiemiddelen tussen u en Sportvoeten V.O.F., dan wel tussen Sportvoeten V.O.F. en derden, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld.