Privacybeleid

Met deze privacyverklaring willen wij je als cliënt informeren over de wijze waarop wij als Sportvoeten V.O.F. omgaan met jouw persoonlijke gegevens. Het waarom van de vastlegging, verwerking en uitwisseling van jouw gegevens met andere partijen wordt hieronder nader toegelicht. Voorts informeren wij je over jouw overige wettelijke privacyrechten.

Algemeen

De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is de nieuwe wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. Dit privacyreglement is bedoeld om jou te informeren over jouw rechten en onze plichten die gelden op grond van de AVG.

In onze webshop kunnen diverse persoonsgegevens van jou verwerkt worden. Dit is noodzakelijk om je goed van dienst te kunnen zijn. Voorts hebben we jouw gegevens nodig voor het financieel verwerken van de bestelling.

De plichten van de leverancier

Wij als leverancier hebben volgens de AVG de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens die in de webshop plaatsvindt. Aan de plichten die daaruit voortkomen, voldoet de webshop als volgt:

  • Jouw gegevens worden voor specifieke doeleinden verzameld ( doelmatig beheer en beleid, logistieke verwerking order, bezorging order);
  • Er vindt in beginsel geen verwerking plaats voor andere doeleinden;
  • Bij het inschakelen van andere verwerkers (bijvoorbeeld pakketdienst) zorgen wij ervoor dat in een verwerkersovereenkomsten jouw privacy-rechten worden gewaarborgd;
  • Je wordt op de hoogte gesteld van het feit dat er persoonsgegevens van jou verwerkt worden. Dit gebeurt via de website en ook bij iedere bestelling die je plaatst;
  • Alle medewerkers binnen Sportvoeten V.O.F. hebben zich verplicht om vertrouwelijk om te gaan met jouw persoonsgegevens;
  • Jouw persoonsgegevens worden goed beveiligd tegen onbevoegde toegang;
  • Jouw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor goede dienstverlening.

Jouw rechten als consument

Je hebt de volgende rechten:

  • Het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van jou verwerkt worden;
  • Het recht op inzage en afschrift van die gegevens (voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad);
  • Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn;

Als je gebruik wilt maken van jouw rechten, dan kun je ons een mail sturen: .

Contactgegevens

Sportvoeten V.O.F.
Postbus 15
5690AA Son en Breugel
email: telefoon: 040-2405950